beth yw cysgod y llygad

Mae cysgod llygaid yn gosmetig sy'n cael ei roi ar yr amrannau ac o dan yr aeliau. Fe'i defnyddir yn gyffredin i wneud i lygaid y gwisgwr sefyll allan neu edrych yn fwy deniadol.

nes34

Mae cysgod llygaid yn ychwanegu dyfnder a dimensiwn i'ch llygaid, yn ategu lliw'r llygad, neu'n syml yn tynnu sylw at y llygaid. Daw cysgod llygaid mewn llawer o wahanol liwiau a gweadau. Fe'i gwneir fel arfer o bowdr a mica, ond gellir ei ddarganfod hefyd ar ffurf hylif, pensil, neu mousse. Mae gwareiddiadau ledled y byd yn defnyddio cysgod llygaid - yn bennaf ar fenywod, ond hefyd weithiau ar wrywod.

Yng nghymdeithas y Gorllewin, mae'n cael ei ystyried yn gosmetig benywaidd, hyd yn oed pan gaiff ei ddefnyddio gan ddynion. Ar gyfartaledd, mae'r pellter rhwng amrannau ac aeliau ddwywaith mor fawr mewn menywod ag mewn dynion. Felly mae cysgod llygaid gwelw yn ehangu'r ardal hon yn weledol ac yn cael effaith fenywaidd. Mewn ffasiwn Gothig, mae cysgod llygaid du neu liw tywyll tebyg a mathau eraill o golur llygaid yn boblogaidd ymhlith y ddau ryw.

Mae llawer o bobl yn defnyddio cysgod llygaid yn syml i wella eu golwg, ond fe'i defnyddir yn gyffredin hefyd mewn theatr a dramâu eraill, i greu golwg gofiadwy, gyda lliwiau llachar a chwerthinllyd hyd yn oed.

Yn dibynnu ar dôn a phrofiad y croen, mae effaith cysgod llygaid fel arfer yn dod â hudoliaeth allan ac yn ennill sylw. Mae'r defnydd o gysgod llygaid yn ceisio efelychu'r cysgod llygaid naturiol y mae rhai menywod yn ei arddangos oherwydd pigmentiad cyferbyniol naturiol ar eu amrannau. Gall cysgod llygaid naturiol amrywio yn unrhyw le o ddisgleirio sgleiniog i amrannau rhywun, i naws binc, neu hyd yn oed edrych arian.


Amser post: Mawrth-08-2021